Malířka, herečka

Album: GALERIE AZERET 2017

Slavnostní ukončení výstavy Inspirace, zpívala Zlatka Bartošková