Malířka, herečka

Prodej obrazů: Předjaří

olej na plátně, 80 cm x 100 cm, 2018