Malířka, herečka

Album: Anna Malcová

Anna Malcová, film Velká samota, 1959 (s J. Pántikem)