Malířka, herečka

Prodej obrazů: Inspirace

sítotisk, 32 cm x 23 cm, 2017
(volný list 800 Kč, v rámu 1100 Kč)
sítotisk
sítotisk
800 Kč