Malířka, herečka

Prodej obrazů: Inspirace II

sítotisk, 32 cm x 23 cm, 2017
(volný list 700 Kč, v rámu 1000 Kč)
sítotisk
sítotisk
700 Kč