Malířka, herečka

Prodej obrazů: Inspirace

sítotisk, 32 cm x 23 cm, 2017
(volný list 2000 Kč, v rámu 2300 Kč)
sítotisk
sítotisk
2 000 Kč